Úvod

Informačný systém EasyDom bol vytvorený ako internetová služba k správcovskému programu EasySVB. Slúži na vzájomnú komunikáciu medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a zástupcami správy. Umožňuje vlastníkom získať aktuálne informácie o stave svojich pohľadávok a hospodárení s fondom opráv. Zároveň môžu vlastníci diskutovať vo fóre alebo sa zúčastniť hlasovania na aktuálne témy.

Copyright | ŠTOLC CAD-Software | © 2013-2023

[XHTML 1.0][CSS]